Shop Mobile More Submit  Join Login
[PNG PACK ] ChanBaek render - EXO by JulieMin [PNG PACK ] ChanBaek render - EXO by JulieMin
Hề hề , bộ này khá đẹp nhưng mình chỉ cắt ChanYeol và BaekHyun thôi : )) Phần vì lười và phần vì nó liên quan đến bộ cover pack sắp tới của mình : ))
Yên tâm là nó sẽ được " ngâm dấm " khá lâu vì chờ 345watch mình mới up cơ , hihe :v
Sẽ có PSD vì nó sẽ là món quà cuối cùng trong hè này : D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NOTE :
+ Làm ơn credit nếu dùng nó
+ Đừng dùng nó với mục đích thương mại khác

Add a Comment:
 
:iconbojoo1021:
bojoo1021 Featured By Owner Jun 9, 2015  New Deviant
Thanks~~~
Reply
:iconilovetaeyeonsnsd:
IloveTaeyeonSNSD Featured By Owner May 21, 2015  New Deviant
Xin
Reply
:iconjiyeoncucheoo:
JiYeonCucheoo Featured By Owner May 17, 2015  New Deviant
- xin
Reply
:iconconobamenhieu:
conobamenhieu Featured By Owner May 13, 2015
- Xin
Reply
:iconshinlovena:
ShinLoveNa Featured By Owner May 11, 2015
Xin
Reply
:iconcrystalchucheooo:
CrystalChucheooo Featured By Owner May 1, 2015  New Deviant
xin
Reply
:iconnakyung-san:
NaKyung-san Featured By Owner Apr 4, 2015  Student Interface Designer
- xin
Reply
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner Mar 28, 2015
xin
Reply
:iconsusicute21:
susicute21 Featured By Owner Feb 10, 2015
download, thanks :D (Big Grin) 
Reply
:iconsakuravanguyen:
sakuravanguyen Featured By Owner Feb 8, 2015  Student
Tớ xinn 
Reply
:iconfcmon:
fcmon Featured By Owner Jan 20, 2015
xin
Reply
:iconseasunshine:
SeaSunshine Featured By Owner Dec 28, 2014  Student Traditional Artist
tks
Reply
:iconpiphot2k2:
piphot2k2 Featured By Owner Nov 22, 2014
xin
Reply
:iconriakisociu:
RiakiSociu Featured By Owner Nov 16, 2014
xin
Reply
:iconbotgiat15:
BotGiat15 Featured By Owner Nov 12, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconlibrapham:
librapham Featured By Owner Nov 2, 2014  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconsupnhi:
SupNhi Featured By Owner Oct 25, 2014
xin ~
Reply
:iconrielaurie:
rielaurie Featured By Owner Oct 15, 2014  Student Digital Artist
- Xin nha :3 FREE flying hearts Icon 
Reply
:iconkero-love-seo-195:
kero-love-seo-195 Featured By Owner Sep 13, 2014
xin
Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Sep 8, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconpinojung2511:
pinojung2511 Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:icontieulu:
TiEuLu Featured By Owner Aug 6, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconleosdark-moon:
LeosDark-Moon Featured By Owner Aug 5, 2014  Student Interface Designer
Thanks <3
Reply
:iconbyunneko:
ByunNeko Featured By Owner Jul 27, 2014  Student Interface Designer
xin a~
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Jul 26, 2014
Xin :3
Reply
:iconleila-yeol:
Leila-Yeol Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Artist
Xin <3 
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Jul 15, 2014  Student General Artist
mình xin <3
Reply
:iconsyanz:
syanz Featured By Owner Jul 14, 2014
chan điệu điệu ! 
Reply
:iconchanyijie:
ChanYiJie Featured By Owner Jul 14, 2014  Student Interface Designer
THANKS
Reply
:iconmchanrri:
MChanrri Featured By Owner Jul 11, 2014  Student Artist
Em thó đầu tiên = ))))
Reply
Add a Comment:
 
×
Download RAR download, 5.4 MB
Details

Submitted on
July 11, 2014
File Size
5.4 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,060 (5 today)
Favourites
141 (who?)
Comments
30
Downloads
653 (3 today)
×