Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
July 11
File Size
5.4 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
737 (5 today)
Favourites
78 (who?)
Comments
10
Downloads
181 (2 today)
×
[PNG PACK ] ChanBaek render - EXO by JulieMin [PNG PACK ] ChanBaek render - EXO by JulieMin
Hề hề , bộ này khá đẹp nhưng mình chỉ cắt ChanYeol và BaekHyun thôi : )) Phần vì lười và phần vì nó liên quan đến bộ cover pack sắp tới của mình : ))
Yên tâm là nó sẽ được " ngâm dấm " khá lâu vì chờ 345watch mình mới up cơ , hihe :v
Sẽ có PSD vì nó sẽ là món quà cuối cùng trong hè này : D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NOTE :
+ Làm ơn credit nếu dùng nó
+ Đừng dùng nó với mục đích thương mại khác

Add a Comment:
 
:iconpinojung2511:
pinojung2511 Featured By Owner Aug 23, 2014  New member Student
xin
Reply
:icontieulu:
TiEuLu Featured By Owner Aug 6, 2014  Student
xin
Reply
:iconleosdark-moon:
LeosDark-Moon Featured By Owner Aug 5, 2014  Student Interface Designer
Thanks <3
Reply
:iconbyunneko:
ByunNeko Featured By Owner Jul 27, 2014  Student Interface Designer
xin a~
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Jul 26, 2014
Xin :3
Reply
:iconleila-yeol:
Leila-Yeol Featured By Owner Jul 21, 2014  New member Student Artist
Xin <3 
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Jul 15, 2014  Student General Artist
mình xin <3
Reply
:iconsyanz:
syanz Featured By Owner Jul 14, 2014
chan điệu điệu ! 
Reply
:iconchanyijie:
ChanYiJie Featured By Owner Jul 14, 2014  New member Student Interface Designer
THANKS
Reply
:iconmchanrri:
MChanrri Featured By Owner Jul 11, 2014  Student Artist
Em thó đầu tiên = ))))
Reply
Add a Comment: