Shop Mobile More Submit  Join Login
[PNG PACK ] ChanBaek render - EXO by JulieMin [PNG PACK ] ChanBaek render - EXO by JulieMin
Hề hề , bộ này khá đẹp nhưng mình chỉ cắt ChanYeol và BaekHyun thôi : )) Phần vì lười và phần vì nó liên quan đến bộ cover pack sắp tới của mình : ))
Yên tâm là nó sẽ được " ngâm dấm " khá lâu vì chờ 345watch mình mới up cơ , hihe :v
Sẽ có PSD vì nó sẽ là món quà cuối cùng trong hè này : D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NOTE :
+ Làm ơn credit nếu dùng nó
+ Đừng dùng nó với mục đích thương mại khác

Add a Comment:
 
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner 3 days ago  New member
xin
Reply
:iconsusicute21:
susicute21 Featured By Owner Feb 10, 2015
download, thanks :D (Big Grin) 
Reply
:iconsakuravanguyen:
sakuravanguyen Featured By Owner Feb 8, 2015  New member Student
Tớ xinn 
Reply
:iconfcmon:
fcmon Featured By Owner Jan 20, 2015
xin
Reply
:iconseasunshine:
SeaSunshine Featured By Owner Dec 28, 2014  Student Traditional Artist
tks
Reply
:iconpiphot2k2:
piphot2k2 Featured By Owner Nov 22, 2014
xin
Reply
:iconriakisociu:
RiakiSociu Featured By Owner Nov 16, 2014
xin
Reply
:iconbotgiat15:
BotGiat15 Featured By Owner Nov 12, 2014
xin
Reply
:iconlibrapham:
librapham Featured By Owner Nov 2, 2014  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconsupnhi:
SupNhi Featured By Owner Oct 25, 2014
xin ~
Reply
:iconrielaurie:
rielaurie Featured By Owner Oct 15, 2014  Student Digital Artist
- Xin nha :3 FREE flying hearts Icon 
Reply
:iconkero-love-seo-195:
kero-love-seo-195 Featured By Owner Sep 13, 2014
xin
Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Sep 8, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconpinojung2511:
pinojung2511 Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:icontieulu:
TiEuLu Featured By Owner Aug 6, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconleosdark-moon:
LeosDark-Moon Featured By Owner Aug 5, 2014  Student Interface Designer
Thanks <3
Reply
:iconbyunneko:
ByunNeko Featured By Owner Jul 27, 2014  Student Interface Designer
xin a~
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Jul 26, 2014
Xin :3
Reply
:iconleila-yeol:
Leila-Yeol Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Artist
Xin <3 
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Jul 15, 2014  Student General Artist
mình xin <3
Reply
:iconsyanz:
syanz Featured By Owner Jul 14, 2014
chan điệu điệu ! 
Reply
:iconchanyijie:
ChanYiJie Featured By Owner Jul 14, 2014  Student Interface Designer
THANKS
Reply
:iconmchanrri:
MChanrri Featured By Owner Jul 11, 2014  Student Artist
Em thó đầu tiên = ))))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 11, 2014
File Size
5.4 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,367 (7 today)
Favourites
123 (who?)
Comments
23
Downloads
498 (1 today)
×