Shop Mobile More Submit  Join Login
[PNG PACK ] ChanBaek render - EXO by JulieMin [PNG PACK ] ChanBaek render - EXO by JulieMin
Hề hề , bộ này khá đẹp nhưng mình chỉ cắt ChanYeol và BaekHyun thôi : )) Phần vì lười và phần vì nó liên quan đến bộ cover pack sắp tới của mình : ))
Yên tâm là nó sẽ được " ngâm dấm " khá lâu vì chờ 345watch mình mới up cơ , hihe :v
Sẽ có PSD vì nó sẽ là món quà cuối cùng trong hè này : D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NOTE :
+ Làm ơn credit nếu dùng nó
+ Đừng dùng nó với mục đích thương mại khác

Add a Comment:
 
:iconmajtasiak:
majtasiak Featured By Owner Jul 3, 2017  New Deviant
thank you :)
Reply
:icontchiemi:
tchiemi Featured By Owner May 1, 2017
thanks!
Reply
:iconsoftyeoll:
softyeoll Featured By Owner Apr 24, 2017
thanks!
Reply
:icon0905537537:
0905537537 Featured By Owner Mar 12, 2017
xin
Reply
:iconjiminjimin:
jiminjimin Featured By Owner Feb 6, 2017
Xin
Reply
:iconyurikodeviantart:
YurikoDeviantart Featured By Owner Nov 14, 2016
Xin
Reply
:iconsugaorange:
SugaOrange Featured By Owner Aug 2, 2016
- Xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 13, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconshi-katori:
Shi-Katori Featured By Owner Feb 7, 2016  Student
Done
Reply
:iconnatsukiharu:
NatsukiHaru Featured By Owner Feb 3, 2016
- Thanks .
Reply
:iconkris-aka-yukito:
Kris-Aka-Yukito Featured By Owner Jan 27, 2016
. Done .
Reply
:iconhanah-cucheo:
Hanah-Cucheo Featured By Owner Jan 23, 2016
xin
Reply
:iconminacchiisme:
MinacchiIsMe Featured By Owner Jan 4, 2016  Student Interface Designer
Xin ' v '
Reply
:iconreinmimori:
ReinMimori Featured By Owner Oct 16, 2015
xin
Reply
:iconmuncucheooo:
Muncucheooo Featured By Owner Sep 24, 2015
-done-
Reply
:iconalasa-ichigo-akari:
Alasa-Ichigo-Akari Featured By Owner Aug 14, 2015
xin
Reply
:iconbyunthanie:
ByunThanie Featured By Owner Aug 7, 2015
Mị xin =))))
Reply
:iconjenpro:
Jenpro Featured By Owner Aug 6, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconkarrycucheoo:
KarryCucheoo Featured By Owner Aug 5, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconbyulbabe:
ByulBabe Featured By Owner Jul 10, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconbojoo1021:
bojoo1021 Featured By Owner Jun 9, 2015
Thanks~~~
Reply
:iconilovetaeyeonsnsd:
IloveTaeyeonSNSD Featured By Owner May 21, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconjiyeoncucheoo:
JiYeonCucheoo Featured By Owner May 17, 2015
- xin
Reply
:iconconobamenhieu:
conobamenhieu Featured By Owner May 13, 2015  Student Artist
- Xin
Reply
:iconshinlovena:
ShinLoveNa Featured By Owner May 11, 2015
Xin
Reply
:iconcrystalchucheooo:
CrystalChucheooo Featured By Owner May 1, 2015
xin
Reply
:iconnakyung-san:
NaKyung-san Featured By Owner Apr 4, 2015  Student Interface Designer
- xin
Reply
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner Mar 28, 2015  Student Photographer
xin
Reply
:iconsusicute21:
susicute21 Featured By Owner Feb 10, 2015
download, thanks :D (Big Grin) 
Reply
:iconsakuravanguyen:
sakuravanguyen Featured By Owner Feb 8, 2015  Student
Tớ xinn 
Reply
:iconfcmon:
fcmon Featured By Owner Jan 20, 2015
xin
Reply
:iconseasunshine:
SeaSunshine Featured By Owner Dec 28, 2014
tks
Reply
:iconpiphot2k2:
piphot2k2 Featured By Owner Nov 22, 2014
xin
Reply
:iconriakisociu:
RiakiSociu Featured By Owner Nov 16, 2014
xin
Reply
:iconbotgiat15:
BotGiat15 Featured By Owner Nov 12, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconlibrapham:
librapham Featured By Owner Nov 2, 2014  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconsupnhi:
SupNhi Featured By Owner Oct 25, 2014
xin ~
Reply
:iconrielaurie:
rielaurie Featured By Owner Oct 15, 2014  Student Digital Artist
- Xin nha :3 FREE flying hearts Icon 
Reply
:iconkero-love-seo-195:
kero-love-seo-195 Featured By Owner Sep 13, 2014
xin
Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Sep 8, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconpinojung2511:
pinojung2511 Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:icontieulu:
TiEuLu Featured By Owner Aug 6, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconleosdark-moon:
LeosDark-Moon Featured By Owner Aug 5, 2014  Student Interface Designer
Thanks <3
Reply
:iconfancyclownie-nxpy:
FancyClownie-NXPY Featured By Owner Jul 27, 2014  Student Digital Artist
xin a~
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Jul 26, 2014
Xin :3
Reply
:iconleila-yeol:
Leila-Yeol Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Interface Designer
Xin <3 
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Jul 15, 2014  Student Traditional Artist
mình xin <3
Reply
:iconsyanz:
syanz Featured By Owner Jul 14, 2014
chan điệu điệu ! 
Reply
:iconchanyijie:
ChanYiJie Featured By Owner Jul 14, 2014  Student Interface Designer
THANKS
Reply
:iconmchanrri:
MChanrri Featured By Owner Jul 11, 2014  Student Interface Designer
Em thó đầu tiên = ))))
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
July 11, 2014
File Size
5.4 MB
Link
Thumb

Stats

Views
5,128 (10 today)
Favourites
193 (who?)
Comments
50
Downloads
1,103 (1 today)
×